Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-344/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 23. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 23. korespondenčni seji, ki je potekala od 25.4. do 26.4.2018, upravi dal soglasje za podpis predlaganih pogodb za dolgoročni in revolving kredit.

Obvestilo bo od 26.4.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 26.04.2018