Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-432/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 13. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 13. redni seji z dne 18.5.2018:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • bil seznanjen s poslovanjem družbe v obdobju 1-3 2018,
  • sprejel Rebalans investicij za leto 2018,
  • podal soglasje za podpis predlaganih kreditnih pogodb,
  • podal soglasje za predlagano podelitev služnosti,
  • sprejel odstop direktorja družbe,
  • imenoval novega direktorja družbe.

Obvestilo bo od 18.5.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 18.05.2018