Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-450/18

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o prodaji družbe Adriatic Slovenica d.d.

Družba KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group« ali »družba«) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost o poteku procesa iskanja strateškega partnerja za nakup 100% deleža v odvisni družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.  (v nadaljevanju: »Adriatic Slovenica«).

Družba je dne 23. maja 2018 z družbo Generali CEE Holding, B.V. sklenila pogodbo o prodaji 100% deleža v družbi Adriatic Slovenica, za  kupnino  v znesku 245 milijonov EUR.

Izvršitev posla je pogojena s predhodno izpolnitvijo več  pogojev, med drugim s pridobitvijo ustreznih regulatornih soglasij ter  pod pogojem odobritve  pogodbe s strani skupščine delničarjev KD Group na podlagi 330. člena Zakona o gospodarskih družbah. Predvidoma bo posel zaključen v drugi polovici leta 2018.

Lazard je bil finančni svetovalec KD Group v zvezi s transakcijo.

Družba bo javnost o nadaljnjih postopkih tekoče obveščala z objavo na spletni strani družbe ter SEOnet.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 23. maja 2018  na voljo na uradni spletni strani družbe www.kd-group.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

KD Group d.d.
Datum: 23.05.2018