Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-482/18

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o objavi prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe Gorenje gospodinjski aparati, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d. d., je 29. maja 2018 s strani pooblaščenega člana prevzemnika HISENSE Luxemburg Home Applinace Holdings S.ar.l., Luxemburg (v nadaljevanju: »Prevzemnik«) prejela obvestilo  o objavi prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe Gorenje, d. d.

Prevzemna ponudba in prospekt sta objavljena na spletni strani https://www.ilirika.si/Novice/247/

Povzetek ponudbe je bil 29. maja 2018 objavljen tudi v časniku DELO.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 29.05.2018