Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-614/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 14. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 14. redni seji z dne 10.7.2018:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnik predhodne seje,
  • bil seznanjen s poslovanjem družbe v obdobju 1-5 2018,
  • pripravil predlog revizorja za poslovno leto 2018 za skupščino družbe,
  • sprejel predlagani dnevni red in predloge sklepov za 24. redno skupščino družbe,
  • sprejel Rebalans plana investicij za leto 2018.

Obvestilo bo od 10.7.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 10.07.2018