Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-828/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 25. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

 

Nadzorni svet je na 25. korespondenčni seji, ki je potekala od 24.10. do 25.10.2018, oblikoval predlog imenovanja novih članov nadzornega sveta za skupščino družbe.

Obvestilo bo od najkasneje 29.10.2018 dalje, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 26.10.2018