Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-959/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 16. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 16. redni seji z dne 4.12.2018:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • bil seznanjen s poslovanjem družbe v obdobju 1-10 2018,
  • imenoval člane revizijske komisije in
  • sprejel izhodišča za Poslovni načrt za leto 2019.

Obvestilo bo od najkasneje 5.12.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 04.12.2018