Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-978/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe - odločba ATVP

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje obvestilo:

Družba TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d. obvešča, da je dne 11.12.2018 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe prevzemnika Alea inženiring, d.o.o., Glavni trg 12, Celje za delnice ciljne družbe Terme Dobrna d.d. (oznaka delnic ZDDG).

V odločbi je ugotovljeno, da je prevzemna ponudba prevzemnika Alea inženiring, d.o.o., Glavni trg 12, Celje, za 692.542 navadnih kosovnih delnic oznake ZDDG zmanjšano za 671.658 delnic, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 20.884 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake ZDDG ciljne družbe Terme Dobrna d.d., ki je trajala od 5.11. do 3.12.2018, uspešna.

Prevzemnik je agencijo obvestil, da je v času od 5.11. do 3.12.2018 prevzemno ponudbo sprejelo 52 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 10.285 delnic ciljne družbe, kar prestavlja 1,49% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe bo obljavnjeno na enak način kot je bila obljavljena prevzemna ponudba, to je v častniku Delo dne 14.12.2018.  

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.terme-dobrna.si.

Uprava
Datum: 12.12.2018