Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-997/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 26. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 26. korespondenčni seji, ki je potekala od 15.12. do 17.12.2018, sprejel predlog dnevnega reda in predlogov sklepov za 26. skupščino družbe.

Obvestilo bo od 17.12.2018 dalje, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 17.12.2018