Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1044/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Sanolabor d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. z oznako SNLR in ISIN kodo SI0031114745, objavljene dne 29.11.2018, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-17/2018-6 z dne 28.11.2018. Več v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 31.12.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 31.12.2018