Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-116/19

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o vpisu sklepov skupščine o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. o. o., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

11. 3. 2019 je družba od Okrožnega sodišča v Celju prejela sklep št. Srg 2019/6944 o vpisu spremembe v sodni register. Z navedenim sklepom so bili v sodni register vpisani sklepi o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo, sprejeti 7. 2. 2019 na 29. skupščini družbe. 

Družba se je z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:

  • firma družbe: Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o.,
  • skrajšana firma družbe: Gorenje, d. o. o.,
  • sedež družbe: Velenje,
  • osnovni kapital družbe: 101.415.882,14 EUR,
  • poslovni naslov družbe: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal veljati statut družbe in začel veljati Akt o ustanovitvi. Z dnem preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo je edini delničar postal imetnik edinega poslovnega deleža v višini 101.415.882,14 EUR.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal mandat vsem članom nadzornega sveta, ki so bili: Drago Krenker Žan Zeba, Jurij Slemenik, Krešimir Martinjak, Yeguo Tang, Shaoqian Jia, Huizhong Dai, Caixia Chen, Yuling Gao, Xin Liu in Wenzhong Liu.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register je prenehal mandat vsem članom uprave, ki so bili: Lan Lin, Chao Liu, Lu Hou, Anguo Yan, Changchun Sun, Saša Marković, Drago Bahun, Žiga Debeljak, Tomaž Korošec, Stanka Pejanović, Jianmin Han in Franc Bobinac.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register sta bila Lan Lin in Chao Liu imenovana za direktorja, ki sta glavna direktorja družbe Gorenje; Franc Bobinac je bil imenovan za direktorja in predsednika kolegija direktorjev družbe Gorenje; Yeguo Tang, Shaoqian Jia in Žiga Debeljak so bili imenovani za direktorje družbe; Drago Bahun pa je bil imenovan za direktorja, ki je predstavnik delavcev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. o. o., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo družbe Gorenje, d. o. o.
Datum: 11.03.2019