Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-122/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, upravni odbor družbe sklicuje 25. skupščino delničarjev družbe, ki bo v sredo, dne 17.4.2019 ob 10.00 uri  na sedežu družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana.

Sklic skupščine je objavljen v časopisu Dnevnik z dne 13.3.2019. Sklic skupščine in predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije in gradiva  za delničarjev so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu  Odnosi  z vlagatelji/ Skupščina delničarjev.

Poročilo KD Group d.d., v katerem so pojasnila predpostavke za prenos delnic in primernost denarne odpravnine, revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine, revizorjevo poročilo o reviziji pripojitve, pogodba o pripojitvi opr. št. SV 224/19, pogodba o pripojitvi opr. št. SV  225/2019, letna poročila  Skupine KD Group in družbe KD Group, d. d. za poslovna leta 2015, 2016 in 2017, nerevidirano polletno  poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za prvo polletje 2018, letna poročila družb KD Kapital d.o.o. in  KD Kvart d.o.o. za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 in poročili upravnega odbora KD Group d.d. o pregledu pripojitev družb KD Kvart d.o.o. in KD Kapital d.o.o. v skladu s 584. členom ZGD-1, izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti izplačila odpravnin v skladu z 385. členom ZGD-1, so del gradiva za skupščino in objavljena v celoti na spletni strani družbe KD Group www.kd-group.com, v rubriki Odnosi z vlagatelji/Skupščina.

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter dokumenti, navedenimi v prejšnjem odstavku tega obvestila, je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD Group d.d.,  Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od  13.3.2019 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

KD Group d.d.
Upravni odbor
Datum: 13.03.2019