Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-246/19

GORENJE, d.o.o.

Postopek prodaje Gorenja Surovine je zaključen

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. o. o., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V okviru strategije osredotočanja na osnovno dejavnost proizvodnje in prodaje gospodinjskih aparatov in dezinvestiranja izbranih družb s področja netemeljnih dejavnosti smo v Gorenju decembra lani podpisali pogodbo o prodaji družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb. Z izpolnitvijo vseh odložnih pogojev in nakazilom kupnine smo postopek prodaje z družbo Eko Surovina danes tudi uspešno zaključili.

Novi lastnik Gorenja Surovine in njenih odvisnih družb Kemis-BH (Bosna in Hercegovina), Kemis Valjevo (Srbija), Gorenje Surovina RECE (Slovenija) in Gorenje Surovina RECE (Hrvaška), je tako z današnjim dnem postala družba Eko Surovina, ki je del skupine družbe Rastoder, d. o. o. Slednja je bila v lanskem postopku prodaje, ki ga je vodil VTB Capital, izbrana kot najboljši ponudnik. Z izpolnitvijo odložnih pogojev - med njimi je bila tudi pridobitev soglasij agencij za varstvo konkurence v Sloveniji, BiH in Srbiji, ter s prejemom kupnine smo postopek prodaje danes tudi uradno zaključili.    

Gorenje Surovina se ukvarja s storitvami ravnanja z odpadki na območju Slovenije, Srbije in BiH, kjer gospodarstvu, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom ponuja celovite rešitve za vse vrste odpadkov. Skupaj z odvisnimi družbami v dejavnosti zbiranja in predelave odpadkov ter pridobivanja sekundarnih surovin zaposluje več kot 400 sodelavcev.   

Kot je že ob podpisu pogodbe izpostavil lastnik družbe Rastoder, d. o. o., Izet Rastoder, namerava kot novi lastnik Surovino še naprej razvijati in širiti dejavnost na vseh področjih delovanja družbe, saj so se za nakup odločili zaradi velikih sinergij z lastno temeljno dejavnostjo, predvsem na področju predelave embalaže.

Današnja transakcija predstavlja pomemben del dezinvestiranja Gorenja, d. o. o., načrtovanega za letošnje leto. V zadnjem obdobju smo tako odprodali tudi lastniške deleže v pridruženih družbah Gorenje Projekt, d. o. o., in GGE Netherlands. Osredotočanje na osnovno dejavnost in dezinvestiranje družb s področja netemeljnih dejavnosti ostajata naša strateška usmeritev, ki ji bomo sledili tudi v prihodnje.  

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. o. o., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo družbe Gorenje, d. o. o.
Datum: 26.04.2019