Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-248/19

GORENJE, d.o.o.

Gorenje pričenja s postopkom umika obveznice GV02 iz trgovanja na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. o. o., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.o.o. (v nadaljevanju: Gorenje) obvešča javnost, da po izvedenih postopkih testiranja trga ter razgovorih z imetniki obveznic GV01 in GV02 nadaljuje s procesom umika obveznice GV02 iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Pogoji za umik obveznic iz trgovanja in odkup le-teh bodo opredeljeni v sklicu zasedanja (skupščine) imetnikov obveznic GV02.

Upoštevajoč rezultate testiranja trga ter skorajšnjo zapadlost obveznice GV01 je Gorenje sprejelo odločitev, da  postopek umika obveznice GV01 zaustavi.

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) je pooblaščena s strani izdajatelja za organizacijo postopkov umika in odkupa obveznice GV02.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.o.o., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo družbe Gorenje, d. o. o.
Datum: 26.04.2019