Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-321/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., na podlagi prejete zahteve družbe Agrokor, d. d., o dopolnitvi dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev, objavljenega dne 3. 5. 2019, objavlja dopolnjen in spremenjen čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev.

Dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev so priložene.

Obvestilo bo od 16. 5. 2019 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 16.05.2019