Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-558/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Sava Re, d.d., podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup družbe Diagnostični center Bled, d.o.o.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Danes je bila med kupcem Sava Re, d.d., in prodajalcem Cinxro Holdings Ltd. podpisana kupoprodajna pogodba za nakup 80-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., kar predstavlja 100 odstotkov glasovalnih pravic. Sočasno je bil med Zavarovalnico Triglav, d.d., in Savo Re, d.d., podpisan tudi sporazum o načinu sodelovanja pri pridobivanju udeležbe v družbi Diagnostični center Bled, d.o.o. S tem sporazumom sta pogodbeni stranki dogovorili ključne korake, katerih končni cilj je pridobitev skupne kontrole nad družbo Diagnostični center Bled, d.o.o., preko družbe ZTSR, d.o.o., ki je v skupni lasti obeh družb.

Diagnostični center Bled, d.o.o., je skupaj s svojimi odvisnimi družbami pomemben ponudnik zdravstvenih storitev na slovenskem trgu. Ima več kot 25-letno tradicijo poslovanja in uveljavljeno blagovno znamko. Prevzem družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., za Zavarovalno skupino Sava predstavlja pomemben korak k uresničevanju strategije na področju širitve na trg zasebnih zdravstvenih storitev v Sloveniji.

Zaključek transakcije je pogojen z izpolnitvijo določenih odložnih pogojev.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 8. avgusta 2019, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 08.08.2019