Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-574/19

GORENJE, d.o.o.

Obvestilo o izbrisu lastnih obveznic Gorenja, d. o. o., z oznako GV02 in ISIN kodo SI0032103739

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. o. o., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. o. o., obvešča javnost, da je 26. 8. 2019 na Klirinško depotno družbo, d. d., oddala zahtevo za izvedbo korporacijskega dejanja izbrisa 15.221 lastnih obveznic z dne 4. 9. 2019 in z oznako GV02 ter ISIN kodo SI0032103739, ki jih je pridobila v postopku odkupovanja, ki je skladno s sklepi skupščine imetnikov obveznic GV02 z dne 28. 5. 2019 potekal v obdobju od 29. 5. 2019 do 13. 6. 2019.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. o. o., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Poslovodstvo družbe Gorenje, d. o. o.
Datum: 26.08.2019