Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-690/19

PETROL d.d., Ljubljana

Odziv Nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana na objave v medijih o predčasnem prenehanju mandata članom uprave in o imenovanju nove uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana ter o enakomerni obveščenosti vseh delničarjev družbe

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nekateri mediji so v zadnjih dneh navajali, da naj bi obstajal sum o neenakomerni obveščenosti vseh delničarjev družbe Petrol ob postopkih za predčasno prekinitev mandata nekdanjim članom uprave Tomažu Berločniku, Igorju Stebernaku in Roku Vodniku, saj naj bi bil eden od delničarjev, to je družba Slovenski državni holding, d.d. predčasno obveščena o teh postopkih.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sporoča, da družba Slovenski državni holding, d.d. ni imela nikakršnih dodatnih informacij, kot vsi ostali delničarji, o delovanju in aktivnostih Nadzornega sveta družbe v zvezi s predčasnim zaključkom mandata nekdanje uprave družbe. Družba Slovenski državni holding, d.d. od članov Nadzornega sveta ni prejela nikakršnih dodatnih informacij, ki že ne bi bile javno objavljene in torej nikakor ni bila predčasno seznanjena o morebitnih postopkih za predčasno prekinitev mandata nekdanji Upravi družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je organ družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo deluje neodvisno, prav tako tudi vsi njegovi člani delujemo popolnoma samostojno in v korist družbe, ki jo nadziramo. Nadzorni svet je odločitev, povezano s predčasnim prenehanjem mandata uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana sprejel soglasno, ob upoštevanju informacij, s katerimi je v trenutku sprejemanja odločitve razpolagal.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 28.10.2019