Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-701/19

PETROL d.d., Ljubljana

Obvestilo nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Namestnik predsednice nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana Sašo Berger, glede na podane zahteve delničarjev o dodatnih pojasnilih razlogov za sporazumno predčasno prenehanje mandatov članov uprave Tomaža Berločnika, Igorja Stebernaka in Roka Vodnika namerava na prvo redno sejo nadzornega sveta, ki bo dne 14.11.2019, uvrstiti točko »Sklic skupščine delničarjev Petrol d.d., Ljubljana«, z namenom seznanitve skupščine oziroma delničarjev s temi razlogi in z namenom njihove obravnave.

Sašo Berger
Namestnik predsednice nadzornega sveta
Datum: 04.11.2019