Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-747/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Intereuropa d.d. javnost obvešča, da je dne 15.11.2019 od družbe POŠTA SLOVENIJE d.o.o., prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev. V obvestilu je zapisano:

»v zvezi z obveznostmi delničarjev v primeru pridobivanja pomembnih deležev v javnih družbah vas obveščamo, da je Pošta Slovenije d.o.o. dne 13.11.2019 zaključila transakcijo za nakup 72,13 % vseh izdanih delnic družbe Intereuropa d.d. (v nadaljevanju: izdajatelj), kar pomeni, da je s tem dnem postala imetnica navedenega paketa delnic izdajatelja. Posledično je z današnjim dnem dejstvo, da je imetnica vseh prednostnih delnic izdajatelja z oznako IEKN ter večine navadnih delnic izdajatelja z oznako IEKG, razvidno tudi iz delniške knjige izdajatelja.«

Intereuropa d.d. javnost obvešča, da je Pošta Slovenije d.o.o. pridobila 10.657.965 prednostnih delnic izdajatelja ali 100% vseh prednostnih delnic in 9.168.425 navadnih delnic ali 54,53% glasovalnih pravic (ob upoštevanju lastnih delnic družbe Intereuropa d.d.).

Za Intereuropo je pomembno, da preko novega večinskega lastnika okrepi možnost nadaljnjega razvoja in rasti, kar bo vodilo k večji konkurenčnosti. Izkoriščanje skupnih sinergij bo Intereuropi omogočilo nadaljnjo rast na mednarodnih in domačih konkurenčnih trgih. Intereuropa bo še naprej razvijala lastno dejavnost, ohranila blagovno znamko Intereuropa in ostala samostojna pravna oseba s sedežem v Kopru. Tržni položaj bo Intereuropa krepila s kakovostno logistično ponudbo, vlaganji v osnovno dejavnost, informacijsko tehnologijo in logistično infrastrukturo ter s krepitvijo znanj in izkušenj. Ravno tako ostaja zaveza Intereurope kakovostna logistična ponudba s ciljem zagotavljanja pripadnosti kupcev, družbeno odgovorno ustvarjanje vrednosti za lastnika, zaposlene in druge deležnike.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave dalje.

Uprava družbe
Datum: 15.11.2019