Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-752/19

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo o prenehanju doseganja pomembnega deleža v družbi INTEREUROPA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, objavlja naslednje sporočilo:


Družba INTEREUROPA d.d. javnost obvešča, da je dne 18.11.2019 od družbe NLB d.d., Ljubljana, prejela obvestilo o prenehanju doseganja pomembnega deleža, kot sledi:

Skladno z določili 141. čl. oddelka 3.3. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/2007 s spremembami in dopolnitvami) vas obveščamo o odsvojitvi vseh delnic družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper – Capodistria, v lasti NLB d.d. in posledičnem prenehanju preseganja 15-odstotnega praga pomembnega deleža.

Družba INTEREUROPA d.d. obvešča javnost, da je imel delničar NLB d.d. v lasti skupno 4.770.601 delnic, kar predstavlja 17,37% glasovalnih pravic družbe.

 

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave dalje.

Uprava družbe
Datum: 19.11.2019