Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-775/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi s spremembo v upravi hčerinske družbe Sanolabor

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in relevantne veljavne zakonodaje, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo v zvezi s svojo hčerinsko družbo, katere 100 % delničar je, tj. družbo SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana ("Sanolabor"):

Nadzorni svet družbe Sanolabor se je dne 21.11.2019 sestal na seji, kjer je med drugim potrdil sporazumno prenehanje mandata trenutnega direktorja družbe g. Marka Bokala, in sicer zaradi upokojitve g. Bokala z učinkom na dan 31.01.2020.

Nadzorni svet družbe Sanolabor je zato imenoval novega direktorja družbe, g. Simona Stariča, ki bo mandat nastopil z učinkom od dne 01.02.2020 dalje.

S tem obvestilom želi nadzorni svet izreči g. Bokalu tudi zahvalo za dolgoletno uspešno vodenje družbe Sanolabor.

To obvestilo bo na spletni strani družbe SALUS, Ljubljana, d.d. objavljeno od 22.11.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 22.11.2019