Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-215/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Preklic 34. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Intereuropa d.d. Koper, objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava družbe Intereuropa d.d. preklicuje 34. skupščino delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki je bila sklicana za torek, 14. 4. 2020 ob 13 uri. 

Delničar, družba Pošta Slovenije d.d., ki je 10. 3. 2020 predlagal sklic 34. skupščine delničarjev, je 3. 4. 2020 na družbo Intereuropa d.d. naslovil predlog za preklic izvedbe 34. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.. Delničar Pošta Slovenije d. o. o. v predlogu za preklic pojasnjuje, da so se v času od predloga za sklic skupščine oziroma njenega sklica  v Republiki Sloveniji zaradi razglašene epidemije koronavirusa in posledičnega sprejema različnih predpisov s strani državnih organov bistveno spremenile okoliščine v zvezi z izvedbo skupščine. Na podlagi predloga delničarja Pošta Slovenije d.o.o. in zaradi upoštevanja prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020), sprejetega z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), je uprava sprejela odločitev o preklicu skupščine.

 

Informacija o preklicu skupščine bo od 7. aprila 2020 dalje objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.intereuropa.si).

Uprava družbe
Intereuropa d.d.
Datum: 07.04.2020