Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-678/20

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Sprememba finančnega koledarja za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja to sporočilo:

Sava Re, d.d., obvešča javnost o spremembi finančnega koledarja za leto 2020.

Sprememba se nanaša na sklic dodatne skupščine delničarjev Save Re v letu 2020 in objave povzetka letnega načrta za leto 2021. Objava sklica dodatne skupščine je predvidena za 14. 10. 2020, zasedanje skupščine delničarjev je predvideno za 16. 11. 2020. Objava povzetka letnega načrta Zavarovalne skupine Sava za poslovno leto 2021 je predvidena za 18. 12. 2020.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 14. 10. 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 14.10.2020
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2020