Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-161/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Z vidika tveganj in kapitalske ustreznosti je Skupina Triglav leto 2020 zaključila v okvirih, kot so zastavljeni v Izjavi o apetitu po tveganjih. Profil tveganj skupine se ni pomembno spremenil, kapitalska ustreznost pa se je z vrednostjo 240 odstotkov ob koncu leta 2020 nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine.

V poročilih v prilogi so navedene podrobnejše informacije o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe po metodologiji Solventnost II.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 31. 3. 2021  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 31.03.2021