Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-538/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., prejel tožbo družbe Telemach d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel tožbo družbe Telemach d.o.o., zaradi plačila škode pcto. 28.795.802,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1.6.2021 dalje do plačila. Družba Telemach d.o.o. tožbeni zahtevek utemeljuje z domnevnimi kršitvami regulatornih odločb, izdanih s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ter z domnevno zlorabo prevladujočega položaja.

Telekom Slovenije, d.d., bo o svojih nadaljnjih postopkih v tej zadevi delničarje in javnost sproti obveščal.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije
Datum: 02.08.2021