Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-5/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklenjena Prodajna pogodba o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi MEDICOENGINEERING d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 17. člena Uredbe (EU) o zlorabi trga ter veljavnih področnih predpisov, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednjo informacijo:

Dne 7.1.2022 so družba Salus kot kupec, ter družbenika družbe MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin ("Družba"), kot prodajalca, sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi. Predmet nakupa je 75% poslovni delež v Družbi, za katerega bo Salus plačal fiksni del kupnine v višini 2,72 mio EUR in variabilni del kupnine, ki bo odvisen od poslovanja v prihodnjih dveh poslovnih letih. Variabilni del kupnine v nobenem primeru ne bo višji kot 1,391 mio EUR. Prodajna pogodba predvideva tudi ustanovitev opcijske pravice za nakup oz. prodajo preostalega, 25% poslovnega deleža v Družbi, pri čemer bo kupnina za ta delež prav tako vezana na uspešnost poslovanja Družbe v prihodnjih poslovnih letih.

Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence.

Potencialni nakup poslovnih deležev v Družbi je skladen z razvojno strategijo družbe Salus, s katero želi družba skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi s produkti in storitvami na področju zdravstva na trgih jugovzhodne Evrope. Z nameravanimi prevzemnimi aktivnostmi, družba Salus sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 7.1.2022 dalje, vsaj za obdobje 5 let.

Uprava
Datum: 07.01.2022