Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-45/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 2.2.2022 je Primož Jagarinec, partner v družbi Equinox Partners d.o.o. kupil 730 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 29.930,00 EUR, kar predstavlja 0,0407% vseh delnic in 0,0407% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Primož Jagarinec v lasti 730 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0407% vseh delnic in 0,0407% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 1.2.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  2.856 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 111.756,00 EUR, kar predstavlja 0,1592% vseh delnic in 0,1592% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 2.2.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  3.985 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 163.247,10 EUR, kar predstavlja 0,2221% vseh delnic in 0,2221% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 17.280 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,9633% vseh delnic in 0,9633% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 03.02.2022