Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-147/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Revidirano konsolidirano poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2021

Celotno revidirano konsolidirano poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d za leto 2021 je vključeno v priloženem dokumentu, objavljeno tudi na spletni strani www.salus.si. Dokument je dostopen na vpogled tudi na sedežu družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00, od vključno dneva objave tega poročila do vključno dneva skupščine, v tajništvu uprave.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 21.03.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 21.03.2022