Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-254/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 22.4.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  353 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 16.238,00 EUR, kar predstavlja 0,0197% vseh delnic in  0,0197%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 25.4.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  2 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 92,00 EUR, kar predstavlja 0,0001% vseh delnic in  0,00001%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 26.4.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  520 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 23.920,00 EUR, kar predstavlja 0,0290% vseh delnic in  0,0290%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 14.198 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,7915% vseh delnic in 0,7915% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 26.04.2022