Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-270/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 29.4.2022 je Primož Jagarinec, partner v družbi Equinox Partners d.o.o. kupil 70 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.150,00 EUR, kar predstavlja 0,0039% vseh delnic in 0,0039% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Primož Jagarinec v lasti 800 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,04459% vseh delnic in 0,04459% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 03.05.2022