Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-276/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 3.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  250 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 11.250,00 EUR, kar predstavlja 0,0139% vseh delnic in  0,0139%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 4.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  142 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti  6.390,00 EUR, kar predstavlja 0,0079% vseh delnic in  0,0079%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 13.806 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,7696% vseh delnic in 0,7696% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 05.05.2022