Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-376/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 30.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  400 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 17.260,00 EUR, kar predstavlja 0,0002% vseh delnic in  0,0002%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 31.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  200 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.600,00 EUR, kar predstavlja 0,0001% vseh delnic in  0,0001%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 3.073 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,1713%vseh delnic in 0,1713% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 01.06.2022