Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-449/22

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Družba SALUS, Veletrgovina, d.o.o. oddala zavezujočo ponudbo za nakup poslovnih deležev v družbi Farmadent d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

Družba SALUS, Veletrgovina, d.o.o., katere edini družbenik je družba Salus, je 24.06.2022 oddala zavezujočo ponudbo za nakup poslovnih deležev v skupni višini 75% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. ("Farmadent"), z nakupno opcijo za nakup preostalih poslovnih deležev v skupni višini 25% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, oziroma alternativno za nakup poslovnih deležev v skupni višini 100% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent. Ponudba je bila oddana na podlagi Poziva za javno zbiranje ponudb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 20/2022, dne 18.2.2022, s strani Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče-Slivnica, Občine Rače – Fram, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše kot prodajalcev, ter procesnega pisma oziroma obvestila v prodajnem postopku glede oddaje zavezujoče ponudbe z dne 04.05.2022.

Sestavni del zavezujoče ponudbe je predlog pogodbe o prodaji in prenosu poslovnih deležev, katera med drugim predvideva določene odložne pogoje oziroma pogoje za izpolnitev, od katerih so odvisne obveznosti za izpolnitev predvidene transakcije. Zavezujoča ponudba je veljavna do 26.9.2022 do 15h, pod pogojem, da se v tem roku dokončno uskladi in podpiše pogodba o prodaji in prenosu poslovnih deležev.

Potencialni prevzem družbe Farmadent in njene hčerinske družbe je skladen z razvojno strategijo skupine SALUS, ki predvideva širitev dejavnosti v regijah, v katerih še ni prisotna v željenem obsegu.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24.06.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 24.06.2022