Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-506/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 15.7.2022 je družba AXOR holding, d.d. odsvojila  103 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.944,00 EUR, kar predstavlja 0,0057% vseh delnic in  0,0057%  delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 18.7.2022 je družba AXOR holding, d.d. odsvojila  51 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.428,60 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in  0,0028%  delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 19.7.2022 je družba AXOR holding, d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.760,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR holding,  d.d. v lasti 1.351.870 lotov delnic EQNX kar predstavlja 75,3606% vseh delnic in 75,3606% delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 20.07.2022