Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-515/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 25.7.2022 je družba AXOR holding d.d. odsvojila  120 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.712,00 EUR, kar predstavlja 0,0067% vseh delnic in  0,0067%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 27.7.2022 je družba AXOR holding d.d. odsvojila  400 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 19.040,00 EUR, kar predstavlja 0,0223% vseh delnic in  0,0223%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR holding  d.d. v lasti 1.351.055 lotov delnic EQNX kar predstavlja 75,3151% vseh delnic in 75,3151% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 28.07.2022