Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-518/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Družba Axor holding d.d. je družbo Equinox nepremičnine d.d. obvestila, da je v treh izvenborznih poslih z uporabo mehanizma OTC-DvP odsvojila večjo količino delnic EQNX in sicer:

Dne 27.7.2022 je družba AXOR holding d.d. odsvojila  1.875 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 75.000,00 EUR, kar predstavlja 0,1045% vseh delnic in  0,1045%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 28.7.2022 je družba AXOR holding d.d. v dveh poslih skupaj odsvojila  4.936 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 215.874,80 EUR, kar predstavlja 0,2752% vseh delnic in  0,2752%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR holding  d.d. v lasti 1.344.244 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,9355% vseh delnic in 74,9355% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljenih prodajah je lastniški delež družbe Axor holding d.d. v družbi Equinox nepremičnine d.d. prvič upadel pod kvalificiran delež 75,0000%.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 29.07.2022