Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-521/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 28.7.2022 je družba AXOR holding d.d. odsvojila 376 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 17.908,00 EUR, kar predstavlja 0,0210% vseh delnic in 0,0210%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 29.7.2022 je družba AXOR holding d.d. odsvojila 450 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 21.420,00 EUR, kar predstavlja 0,0251% vseh delnic in  0,0251%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR holding  d.d. v lasti 1.343.418 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,8894% vseh delnic in 74,8894% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 01.08.2022