Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-536/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 11.8.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  181 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.890,00 EUR, kar predstavlja 0,0101% vseh delnic in  0,0101%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 12.8.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  180 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.892,00 EUR, kar predstavlja 0,0100% vseh delnic in  0,0100%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.341.609 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,7886% vseh delnic in 74,7886% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 16.08.2022