Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-30/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 12.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  188 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 9.341,40 EUR, kar predstavlja 0,0105% vseh delnic in  0,0105%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 13.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 300 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 14.880,00 EUR, kar predstavlja 0,0167% vseh delnic in  0,0167%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.302.897 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,6306% vseh delnic in 72,6306% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 16.01.2023