Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-61/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 2.2.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  20 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 980,00 EUR, kar predstavlja 0,0011% vseh delnic in  0,0011%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 3.2.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 300 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 14.400,00 EUR, kar predstavlja 0,0167% vseh delnic in  0,0167%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.300.001 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,4691% vseh delnic in 72,5694% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 06.02.2023