Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-77/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ205, SZ134 in DZ102 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ205

SZ134

DZ102

ISIN koda:

SI0002503330

SI0002503355

SI0002503348

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20230615

RS/DISC TB 20230914

RS/DISC TB 20240314

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

65.614

53.076

41.307

Skupna nominalna vrednost (EUR):

65.614.000,00

53.076.000,00

41.307.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

16. 3. 2023

16. 3. 2023

16. 3. 2023

Datum uvrstitve na borzni trg:

20. 3. 2023

20. 3. 2023

20. 3. 2023

Začetek trgovanja:

20. 3. 2023

20. 3. 2023

20. 3. 2023

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

13. 6. 2023

12. 9. 2023

12. 3. 2024

Datum zapadlosti:

15. 6. 2023

14. 9. 2023

14. 3. 2024

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 16.03.2023