Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-38/23

VIPA HOLDING, d.d.

Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2022

Na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2022Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2022, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nadzorni svet je na svoji 54. seji dne 26.04.2023 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. o preveritvi konsolidiranega letnega poročila skupine VIPA HOLDING za leto 2022 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2022.

Revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2022 in to obvestilo bosta od 28.04.2023 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si

Uprava družbe
Datum: 28.04.2023