Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-478/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o zaključku transakcije na podlagi Pogodbe o kupoprodaji poslovnih deležev v družbi MEDORION d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 17. člena Uredbe (EU) o zlorabi trga ter veljavnih področnih predpisov, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednjo informacijo:

Dne 16.06.2023 sta družba Salus kot kupec, ter g. Rastislav Baričevac, edini družbenik družbe Medorion d.o.o., Ulica Janka Dražkovića 5, 10430 Samobor, Republika Hrvaška ("Družba"), kot prodajalec, sklenila Pogodbo o kupoprodaji poslovnih deležev v Družbi ("Pogodba"). Predmet Pogodbe je nakup do 100% poslovnega deleža, in sicer v obdobju naslednjih štirih let. Kupnina po pogodbi je določena v odvisnosti od poslovanja Družbe, pri čemer bo za 51% delež znašala največ 2.300.000 EUR.

Izpolnitev Pogodbe oz. zaključek transakcije (closing) po Pogodbi je nastopil dne 17.07.2023. S tem je družba Salus ob zaključku v prvem koraku pridobila 49% poslovnih deležev v Družbi (pri čemer, na podlagi pridruženih mehanizmov iz spremljajoče dokumentacije, družba Salus že na podlagi zaključka lahko izvršuje nadzor nad Družbo oz. jo obvladuje), Pogodba pa predvideva tudi nadaljnje pridobitve poslovnih deležev v Družbi.

Nakup poslovnih deležev v Družbi je skladen z razvojno strategijo družbe Salus, s katero želi družba skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi z zdravili, medicinskimi pripomočki in storitvami na področju zdravstva na trgih srednje in jugovzhodne Evrope.

Družba Medorion je specializirana za zastopanje farmacevtskih proizvajalcev na področju zdravil za redke bolezni. Deluje v jugovzhodni Evropi ter zastopa farmacevtsko podjetje Recordati Rare Diseases v 9 državah. Ključna terapevtska področja delovanja družbe Medorion so endokrinologija in metabolične bolezni. Z nakupom je družba Salus okrepila poslovanje na področju zastopanja proizvajalcev zdravil za redke bolezni.

S tovrstnimi prevzemnimi aktivnostmi družba Salus sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Salus od 18.07.2023 dalje, vsaj za obdobje 5 let.

Uprava
Datum: 18.07.2023