Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-88/24

REPUBLIKA SLOVENIJA

Obvestilo o končni dodelitvi Obveznic RS94

OBVESTILO O USPEŠNO ZAKLJUČENI PRODAJI OBVEZNIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DRŽAVLJANE Z OZNAKO RS94

 

V obdobju vpisovanja obveznic Republike Slovenije za državljane z oznako RS94 (Obveznice), ki se je zaključilo v petek, 16. 2. 2024, je vpis Obveznic presegel predvideni skupni nominalni znesek Obveznic. Skupna nominalna vrednost zbranih  naročil polnoletnih fizičnih oseb s stalnim in začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji je 258.398.000 evrov (258.398 Obveznic).

Kljub preseženemu vpisu se Republika Slovenije kot izdajateljica Obveznic ni odločila za omejitev vpisa in bo vsem vlagateljem, ki so oddali veljavne naloge, v celoti dodelila vseh 258.398 vpisanih Obveznic. Za vzdrževanje likvidnosti na Ljubljanski borzi in OTC trgu bodo uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic NKBM dodeljene obveznice v višini 1 odstotka zneska izdaje Obveznic. Skupaj bo izdanih 261.000 Obveznic v skupni nominalni vrednosti 261.000.000 evrov.

Distributerji bodo vsakega vpisnika o dodelitvi Obveznic obvestili dne 20. 2. 2024. Na dan izdaje Obveznic dne 23. 2. 2024 bodo Obveznice vpisane na trgovalne račune vlagateljev.

Obveznice bodo dospele 23. 2. 2027 in nosijo obrestno mero 3,4%. Distributerji so zbrali  skupno 9.427 naročil. Povprečni znesek vpisa znaša 27.410 evrov. Skupno število novo odprtih trgovalnih računov znaša 5.659 in predstavlja 60% vseh naročil, kar pomeni, da je več kot polovica vseh vpisnikov ljudskih obveznic na novo vstopila na slovenski kapitalski trg.

 

Distributerji izdaje so bili NLB, NKBM, SKB, BKS in Ilirika.

Maja Praprotnik Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 19.02.2024
Pripeti dokumenti:  Ponudbeni dokument RS94