Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-697/10

GORENJE, d.d., Velenje

Upravni odbor IFC potrdil namero o investiciji v lastniški in dolžniški kapital Gorenja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d. d., je včeraj, 20. 5. 2010, prejela obvestilo IFC, da je njegov upravni odbor potrdil investicijo v lastniški kapital Gorenja, in sicer tako, da bi pri prvem povečanju osnovnega kapitala sodeloval z vplačilom 25 milijonov evrov. Prav tako je potrdil sodelovanje pri prestrukturiranju dolgoročnega dolga, pri čemer bi Gorenju sam ponudil 50 milijonov evrov kredita in hkrati organiziral druge banke, ki bi bile pripravljene ponuditi kredit v skupni višini 100 milijonov evrov. 

O predlagani dokapitalizaciji bodo delničarji odločali na skupščini delničarjev Gorenja 28. maja 2010.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 21.05.2010