Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-685/17

GORENJE, d.d., Velenje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:

  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Branko APAT, član uprave
  3. Žiga DEBELJAK, član uprave
  4. Peter KUKOVICA, član uprave
  5. Drago BAHUN, član uprave - delavski direktor
  6. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  7. Vinko JELIČIĆ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  8. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev
  9. Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije)

začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev na 24. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za petek, 14.7.2017.

S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.

Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti datoteki. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 27.06.2017