Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-691/17

GORENJE, d.d., Velenje

Ovadbi zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij zoper Gorenje, d. d. in predsednika uprave Franja Bobinca zavrženi

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je družbo Gorenje, d. d., in njenega predsednika uprave Franja Bobinca obvestilo, da je zavrglo ovadbi ATVP zaradi domnevnega kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij, povezani s komuniciranjem ob lanskem skrbnem pregledu Panasonic Corporation v Gorenju.

V Gorenju smo takšno odločitev pričakovali, saj smo pri postopkih izvedbe skrbnega pregleda Panasonic Corporation v Skupini Gorenje v celoti sledili predpisom in zakonskim obvezam. Za domnevno kazensko ovadbo smo septembra 2016 izvedeli iz medijev, v zvezi z očitki, ki naj bi iz nje izhajali, pa smo nato pridobili mnenji pravnih strokovnjakov, ki smo ju objavili 11. oktobra 2016. Obe mnenji sta ugotavljali, da je bilo ravnanje predsednika uprave Gorenja, d. d., Franja Bobinca in družbe Gorenje, d. d., zakonito, kar je po končani preiskavi potrdilo tudi državno tožilstvo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 28.06.2017