Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-698/17

GORENJE, d.d., Velenje

Prospekt za uvrstitev obveznic družbe Gorenje, d. d., v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., je dne 29. 6. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40200-4/2017-9 z dne 29. 6. 2017 o potrditvi prospekta za uvrstitev 19.456 obveznic z oznako GV02 v trgovanje na organiziranem trgu.

Prospekt za uvrstitev obveznic GV02 v trgovanje na organiziranem trgu se nahaja v prilogi.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 30.06.2017