Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-787/17

GORENJE, d.d., Velenje

Franjo Bobinac predsednik uprave še en mandat

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi s ponudbo Franjo Bobincu za novi mandat na mestu predsednika uprave, s katero je nadzorni svet 14. julija 2017 seznanil skupščino, je predsednik nadzornega sveta Marko Voljč 26. julija prejel soglasje Franja Bobinca in z le-tem seznanil člane nadzornega sveta. S tem je Franjo Bobinac imenovan za predsednika uprave družbe Gorenje, d. d., za mandatno obdobje od 20. 7. 2018 do 20. 7. 2023.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 27.07.2017